אבחון פונקציונאלי באמצעות מדגמי עבודה

תמונה

אבחון פונקציונאלי בא לבדוק כישורים מקצועיים ומועבר על ידי מאבחנת כישורים. האבחון נפרש על פני שני מפגשים ומתבצע לכמה פונים בעת ובעונה אחת בחדר אבחון ייעודי. האבחון כולל: ראיון היכרות, שאלונים ומבחנים שונים בכתב ובאופן ממוחשב (בשפות שונות).