אבחונים פסיכודידקטיים לילדים לקויי ראייה

תמונה

אבחונים פסיכו- דידקטיים לילדים לקויי ראייה ועיוורים מגיל 2-21  שנים מיועדים למופנים מכל רחבי הארץ.

דוחות האבחון משמשים את מסגרת ביה"ס וההמלצות מוכרות ומאושרות ע"י משרד החינוך. האבחון כולל הערכה מקיפה ואינטגרטיבית של כלל התפקודים הקוגנטיביים והרגשיים. כמו כן נערכת בדיקת ראייה והתאמת עזרי ראייה לבית הספר ולבית. האבחון גם משמש לצורך בניית תוכנית שיקומית ארוכת טווח, הן לצרכים לימודיים והן לצרכים חברתיים משפחתיים.

ההפניות לאבחונים מתבצעות באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים.