מפעל מקדם תעסוקתי


תמונה

מפעל מקדם תעסוקתי הינו מפעל יצרני מכוון כדאיות כלכלית ומדמה סביבת עבודה בשוק הפתוח. המפעל  מהווה מסגרת תעסוקתית לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים (רב נכותי). המפעל ממוקם במרכז השיקום בהרצליה ומשלב בפעילותו בעלי צרכים מיוחדים  מכל האזור. העבודה מותאמת באופן אינדיבידואלי לכל אדם בהתאם ליכולותיו ובהתאמה למגבלותיו. העבודה מלווה על ידי מדריך קבוע וליווי מקצועי של עובדת סוציאלית.

 

חזון: לאפשר לאדם בעל צרכים מיוחדים לממש ולמצות את הפוטנציאל הגלום בו, להרחיב את יכולתו להשתלב  בתעסוקה או בהכשרה, למען השתלבותו במסגרת תעסוקתית בשוק הפתוח.
 

אוכלוסיית היעד: בעלי לקויות למידה, הנמכה קוגנטיבית או נכות פיסית המופנים על ידי המחלקות לשרותים חברתיים.

 

פרופיל המפעל:

המפעל מפעיל סדנאות תעסוקה לאוכלוסייה רב נכותית. בסדנאות אלה מועסקים כ- 50 משתקמים.

המפעל פתוח מ- 07:00 בבוקר עד השעה 14:00 חמישה ימים בשבוע בפיקוח של מדריכים מקצועיים ומנוסים. במהלך היום מתקיימות שתי הפסקות עיקריות. הפסקת בוקר והפסקה לארוחת צהריים חמה בשרית הניתנת לבאי המפעל המוגן. במפעל פועלות סדנאות עבודה בתחומים מגוונים מתוך רציונל, שחשיפה לכמה שיותר סביבות תעסוקה או למידה תעזור בעיצוב התוכנית המתאימה לכל משתקם ולמימוש הפוטנציאל התעסוקתי הטמון בו.


להל"ן פירוט הסדנאות:

 
סדנת אומנות

 
סדנת ייצור


סדנת יישומי מחשבכל משתקם המופנה למפעל מלווה על ידי עובדת סוציאלית בשיחות פרטניות. הליווי מטרתו בעיבוד התכנים העולים בזמן שהותו של המשתקם בסדנאות, תוך הכוון, חיזוק והעצמה על התהליך אותו הוא עובר. כמו כן העובדת הסוציאלית מהווה Case Manager ונמצאת בקשר רציף עם המדריכים השיקומיים.

 

כלל הסדנאות הינן כלים מכוונים ותעסוקתיים לצוות המקצועי, על מנת לגבש המלצות לתוכנית תעסוקתית הולמת ואינן מהוות או מחייבות שסוג התעסוקה בו יעסוק המשתקם יהיה זהה לנעשה בהן.