מפעל מקדם תעסוקתי- סדנת יצור

תמונה

סדנת הייצור מהווה דגם של שוק  העבודה בתחום הייצור ומאפשרת הכשרה באמצעות סימולציה של תנאים מציאותיים של שוק העבודה. הסדנה עוזרת בהקניית הרגלים ומיומנויות עבודה לקראת השמה בתעסוקה נתמכת או בשוק החופשי.

העבודה בסדנת הייצור מתחלקת למחלקה טכנית, שבה עוסקים בעבודות עם מקדחות, מברזות ומברגות פנאמטיות ולמחלקה נוספת העוסקת בעבודות מיון, והרכבות בתחום הפלסטיקה, החשמל והאריזה של מוצרים סטריליים ואחרים.

כמו כן איש הלוגיסטיקה פועל באופן נמרץ לגיוון סוגי העבודה מול ספקי השרות המפנים לסדנה.

 

חשוב לציין כי חלק נכבד מהמוצרים המוגמרים משווקים ע"י המפעלים לחו"ל, דבר המצביע על איכות גימור גבוהה ביותר העומדת בכל הקריטריונים של תעשיה חופשית.

 

העבודה בסדנאות מזכה את המשתקם בתמריץ כספי הנקבע על פי הספק אינדיבידואלי.